TÜRKLÜK’ü ACELEYE GELMİŞ GÖBEKLİTEPE

TÜRKLÜK’ü ACELEYE GELMİŞ GÖBEKLİTEPE

SHARE:

Son zamanlarda Göbeklitepe’nin Türklük’ü konusunda makaleler ve hattâ kitaplar birbirini kovalamaktadır… Ama nasıl? 1. Tapınağın duvarlarında görülen ...

Son zamanlarda Göbeklitepe’nin Türklük’ü konusunda makaleler ve hattâ

kitaplar birbirini kovalamaktadır… Ama nasıl?

1. Tapınağın duvarlarında görülen Ön-Türkçe, damgalar, bir tek cümle

(başkaları da bulunursa sonuç belki biraz fark eder)

2. Ön-Türklerle ilgili motifler, desenler…

3. Figürler…

Bu belgeler :

 Bu tapınağı inşa etmiş Ön-Türkler ya da tapınağı inşa etmiş başka halk

tarafından yapılmış olabilir

İlk olasılık bize doğru sonucu verir.

İkincisi, en çok karşılaşılan ve bazen çok büyük yanılgılara neden olan olasılıktır.

İkinci olasılık için bir örnek veriyorum:

 ON/OĞ damgalarının çok kereler dizi halinde tekrarlanarak çok sevilen ve

her dönemde tüm dünyada kullanılan bir friz, bir kenar oluşturulmuştur.

Bu kenarı;

1. Atatürk’ün kıymetli bir ağaçtan yapılmış olan çalışma masasının oyma

kenarı halinde görüldüğü gibi,

2. Grek ve Romen mimarisinde

3. Tüm dünyada çok sayıda bina girişi panolarının kenarında ,

4. benim Paris’te oturduğum odanın tavan kenarı olarak alçıdan, binlerce

odanın tavan kenarı şeklinde yüz binlerce odada görmek kaabil…

Göbeklitepeliler, Ön-Türklerde rastladıkları bu iki damganın dizilişini öteki

şekiller gibi sevip mabetlerinde de kullanabilirlerdi.

Bir öteki örnekle , benim bulduğum ve Ön-Türkçe “CENNET” diye okunan

simetrik Ön-Türkçe yazıyı Göbeklitepe’nin bir duvarında görerek tapınağın Ön-

Türkler tarafından yapıldığını değil, bu yazının, desen olarak hoşa giderek

yapının duvarına alınmış olduğu da kabul edilebilir.

5- Türkler M.Ö. 12bin yıllarında duvar örmesini biliyorlar mıydı? Tarihteki ilk

duvar Semerkant’taki Teşiktaş Mağarası’nda örülmüştü.

5. Türklerde kireçtaşından blok kesme tekniği varmıydı?

6. Göbelitepe çakmaktaşı merkezi idi. İlk kullanılan malzeme budur. Türkler

M.Ö. 12binde çakmaktaşını tanıyorlar mıydı?

Okuduğum pek çok bazı aceleci araştırmacılarımızın makalelerindeki malzeme

hemen Türklere yakıştırılmaktadır.

Kısacası kararlar, yakıştırma ya da dolaylı yollardan dolaşarak tümden gelimle

alınmaktadır.

Bu endişeyle, pekçok kitap ve makalenin tarafsız bilim süzgecinden geçirilip

ayıklanması ya da sil baştan yazılması gerekir: “uzun kalıcı” olduklarından

kitapları seçmek, basmak ve okumak için büyük dikkat gereklidir.

Halûk Tarcan (CNRS)

NOT: Geçen yıl başladığım Göbeklitepe çalışmalarımı 2017 yazı başında

bitirebileceğim; M.Ö. 12binlerden ön sonuca varmak için alınacak yol çok

dolambaçlı…


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0