Sayın Kılıçtaroğlu 2

Sayın Kılıçtaroğlu 2

SHARE:

Saygın Kılıçdaroğlu, “Eksiğimiz varsa… “ demiştiniz, ben de onu bir önceki yazıda tamamlamak istemiş, Türk Kültürünü, Türk Kimliğini öğrenmeye susamış...

Saygın Kılıçdaroğlu,

“Eksiğimiz varsa… “ demiştiniz, ben de onu bir önceki yazıda

tamamlamak istemiş, Türk Kültürünü, Türk Kimliğini öğrenmeye

susamış vatandaşlarımıza vermenizle  temel, esas eksikliğimizi

tamamlamış olacağınızı açıklamıştım.

Dinciler ve dinci olmasa bile eksik ve yanlış bilgi sahibi kişiler, Türk

demek Dinsizlik demektir saçmalığına inanmışlardır. Bu türden kişiler

partinizin içinde de vardır.

Bilimsel gerçek şunu gösterir ki,

        Türk Kültürü, insan üstü bir kudretin varlığına inançtan

doğmuştur:

        Mevsimler, güneş, kar, yağmur, su baskınları, yanardağlar,

depremler, büyük orman yangınları, vb.. Orta Asya kişileri yavaş

yavaş insan üstü bir kudretin varlığını düşünmeye, onu anlamak,

açıklamak ihtiyacına, önce hislerin sonra da düşüncenin ve

mantığın harekete geçmesiyle bu yolda ilerleme, gelişme, Türk

Kültürünün  teşekkülüne neden olmuşlardır.

        Qapığqağan’da (Semerkant) 5.000 metre yüksekliğindeki

Baysun dağlarının 2000 metre yüksekliğinde bulunan bir

vadisindeki Teşiktaş mağarasında 9 yaşında bir çocuk için

yapılmış olan mezar, tarihte bu inancı  ilk kere ortaya koyan bir

vakıa’dır. Mezarın tarihi Çek Etnolog Hrdlçka tarafından

M.Ö.35bin olarak C14 testiyle saptanmıştır. Bu tarih

HOMOSAPİENS (bilen, düşünen adam) döneminin geliştiği bir

tarihtir.

        Ön-Atalarımız az bir yanlışlıkla, 20bin yıl sonra, insan üstü

kudretin gökte olduğunu tasarlamış, oluşan Söylence Bilim’de

ondan Gök Kültü (kültürü değil), Gök inancı doğmuştur: Ön-Türk

Söylence Bilimi’ni detaylı olarak vermeği kenara bırakıyoruz.

Ön-Atalarımız önce kendilerini niteliklendirmişler ve kendilerine

        TÜR-ÖK demişlerdir. Ök; Tanrı, gök demek olduğuna göre

TÜR-ÖK, “Göksel Tanrısal cins, tür” demektir. Bir öteki isim

        ÖKÜK-TÜRÜK’tür …TÜR-ÖK sıkışarak TÜRÜK olmuş, başına

Tanrısal anlamına ÖKÜK ilâve edilmiştir. Anlamı, “Rabbâni Türk,

Tanrısal Türk”.

Kurdukları egemenlikleri de bir kere daha Tanrı inancı ile ifade

etmişlerdir.

 

        BİR-OY BÏL…Orta Asya’ da M.Ö.9binlerde kurulan ilk

siyasal kuruluş…

BİR (Tanrı), OY ( inanç), BÏL ( imparatorluk, egemenlik, Bir

inanç, Tanrı inancı egemenliği (Urqun yazıtlarında bu ad vardır)

 

        AT-OY Bïl…M.Ö. 1517..Ön-Atalarımızda, halka gerektiği gibi;

kul, köle gibi hizmet etmiş bir bey’in vücudu ateşe verilir (Ateş

kültü). Can’ın, ruhun,Tanrıya erişmesi için vücuttan Tanrıya

AT/ılır. Külleri yeryüzünde kalıp toprak kaplarda ateş

odalarında saklanır.

AT-OY,  ruhun Tanrıya atılması, Tanrı katına erişmesi inancı..

AT-OY BÏL,

Tanrıya erişmiş, Tanrı ruhu olma inancına sahip Egemenlik…

 

        TÜRÜK BÏL …M.Ö 879-M.S.580:  ”Tanrısal cins, tür,

Egemenliği”…Bu egemenlik Ön-Ataların kurmuş olduğu en büyük

imparatorluktur, Adriyatik’ten Çin’e kadar uzanır (Bu bilgileri

Kâzım Mirşan’dan aldık). Bu geniş toprakları Hazreti Muhammet

felsefesini “günahlar, sevaplar” listesi hâline getirmiş, düşünme

ve tartışmayı yasaklamış Emevî İslamiyeti nedeniyle kaybettik.

Çin ve Rus işgâline karşı topraklarımızı, ilerleyen yüzyıllara ayak

uydurulamaması nedeniyle koruyacak sistem kurulamadı ve

geriledik, kaybettik.

 

İşte, Sayın Kılıçdaroğlu, Türk Kültürü’nün Tanrı’nın Birliğinden doğmuş

olduğunu, bu konuda gerekli olan yerlere ve kişilere yukarıda

sıraladığımız belgelerle açıklayabilirsiniz.

Size başarılar diler, Türk’e kimliğini ve Tanrı’nın birliğinden yola çıkan

Türk Kültürünü nihayet anlatacak bir Parti Başkanı olacağınızı

düşündüğümüz  için teşekkürlerimizi sunarız.

 

Saygılarla

Halûk Tarcan  (CNRS)


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0