Atlarla Boğazı Geçen Kavim

Atlarla Boğazı Geçen Kavim

SHARE:

Bizans ordusu içerisinde hristiyanlaşmış Peçenek Türkleri önemli bir yere sahipti. Osmanlı’nın yükselişi ve İstanbul’a doğru harekete hazı...

Bizans ordusu içerisinde hristiyanlaşmış Peçenek Türkleri önemli bir yere sahipti. Osmanlı’nın yükselişi ve İstanbul’a doğru harekete hazırlandığı günlerde bizanslılar 15000 Peçenek Türkünü İstanbul’un anadolu yakasına geçirmiş ve geri dönmelerini engellemek için boğazdaki bütün gemileri kaldırtmıştır. Peçenekler kendi soydaşları ile savaşmak istemezler. Peçenekler at sürmede çok ileriydiler. Genelde önlerine çıkan ırmakları atları üstünde geçmişlerdir. Bir yaz günü atlarını boğazın derin ve akıntılı suyuna sürerler. Bizans halkının şaşkın bakışları altında Beylerbeyi’nden girip Kabataş’tan çıkarlar.

Peçenek askerlerin atları yüreklendiren naraları ve at kişnemeleri ile Boğaziçi emsali tarihte görümeyecek bir gün yaşar.

Sonra kendi yurtları olan Tuna havzasına dönerler.

Tarihte, gemileri karadan atları denizden yürüten tek kavim Türklerdir.

Peçenekler, Orta Asya‘dan Avrupa‘ya göç ederek tarihte etkin olmuş; ama devlet kuramamış Türk halklarından birisidir. Daha sonra çoğunluğunun Hıristiyanlığı kabul ettiği ve Avrupa halkları arasında eriyerek yok oldukları ileri sürülür.Image result for peçenekler

Divânu Lügati’t-Türk‘te Peçenekler, Oğuz – Üçok Boylarından oldukları ifade edilir. Bizans devrinde Anadolu’ya göç etmelerinden dolayı [1]Rum yakınında oturan Türklerden bir bölük“şeklinde tasvir edilerek Peçeneklerin Bizans ile yakınlığı dile getirilmiştir.

1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesinde Büyük Selçuklu Devletine karşı Bizansın tarafında yer almışlardır. Sonradan Büyük Selçuklu tarafına geçen Peçenekler, Büyük Selçukluların bu savaşı kazanmalarında önemli rol oynamışlardır.

 

Kaynaklar;

1- Kızıl Elmanın İzinde, Necati Gültepe

2- Wikipedia

 

 


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0