AŞİRET, HALK, MİLLET , DEVLET VE ANAYASA

AŞİRET, HALK, MİLLET , DEVLET VE ANAYASA

SHARE:

Sayın Kılıçdaroğlu Batının Türkleri, Anadolu’da ekisiz hâle getirmek için kurmuş olduğu bir azınlıklar politikası vardır. İddiası şudur: Anadolu çok e...

Sayın Kılıçdaroğlu

Batının Türkleri, Anadolu’da ekisiz hâle getirmek için kurmuş olduğu bir azınlıklar politikası vardır.

İddiası şudur: Anadolu çok etnili, çok budunlu, çok halklı  bir mozayiktir. Türkler bir parçası oldukları bu mozayik nedeniyle Anadolu’nun yalnız başlarına tek sahibi olamazlar; yâni

 • Türk Dili, Türk Kültürü Anadolu kıt’asının dil ve kültürü olamaz, öyleyse her etni, her halk ( pek çok hallerde, sadece aşiret) kendi dil ve kültürüne sahip olacaktır. Kısacası, Anadolu etnilere bölünecek ve parçalanacaktır.

 

Etnoloji bilimi der ki,

 • Aşiretler halinde dağınık yaşayan kişiler ancak dil ve kültür birliği sayesinde HALK sıfatını kazanırlar
 • Demek ki kendisine özgü dil ve kültürüyle Bir Türk halkı mevcuttur

 

Gene Etnoloji bilimine bakalım:

 • Bir halk devlet kurarsa o halk MİLLET sıfatını kazanır

Ve de

 • Devlet kuran halkın dili ve kültürü o devletin resmî dil ve kültürü olur
 • Bu iki kavram Anayasa’nın değişmez ve tartışılmaz iki prensibidir

 

Sonuç: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birliği ve bütününün esasını, büyük çoğunlukta  olan Türk halkının dil ve kültürü sağlayacaktır.

 

Türkiye, “Cumhur/iyet” sistemini kabul etmiştir

 • Cumhur, hep birlikte, toplum, vb.. gibi anlamları bünyesinde toplamıştır; sloganı
 • Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir

 

Başlangıçtaki CHFırkası sonradan  CHP, 6 oku ile  bu birliği korumak için gerekli prensipleri sıralamıştır.

Demek ki, Parti Başkanı ve Üyeleri 6 OK yönünde çalışacaklar ve ülkenin  bölünmemesi  ile birlikte  gelişimini sağlayacaklardır.

 

CHP Başkanı Kılıçdaroğlu

 • Anayasa’nın, her devlette olduğu gibi, değişmez ilk maddelerini CHP’nin 6 Oku’nu, ülkenin çıkarlarına aykırı olarak değiştirmek ve
 • Türk kelimesini Anayasa’dan çıkarmak istemektedir. Bu tutum Kılıçdaroğlu’nun derhal, yalnız başkanlıktan değil CHP’den de ayrılması için başlıbaşına bir nedendir.

 

Kılıçdaroğlu Demokrasinin ne demek olduğunu unutmuşa benzer:

 • Demokrasi, çoğunluğun egemen olduğu ve fakat insanî şartları da kabul etmiş bir sistem, yeryüzündeki en az zararlı sistemdir; başkası yoktur
 • Cumhur/iyet, Cumhur/luk, Türkçesiyle birlik, toplu olma…
 • Demokrasiyi yâni, çoğunluğun Dil ve Kültürünün devletin resmî dil ve kültürü olduğunu ve bunu
 • Cumhur’un, Devlet’in bir ve bütününün aracı olduğunu kabul eder

Kılıçdaroğlu’nun 6 Ok’un öteki prensiplerine aykırı düşen, onu etkisizleştiren, yok eden, öteki fikirlerini (?!) sıralamıyoruz

 

Sayın Kılıçdaroğlu!

Kısa ve özlü olarak, ya yukarıdaki gerçekleri kabul edersiniz ya da bu diyardan gidersiniz!..Değişmeniz için zaman kalmamıştır!..

Devenizi iyi güdemediniz!…

 

Halûk Tarcan (CNRS)


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0