Sayın Kılıçtaroğlu

Sayın Kılıçtaroğlu

SHARE:

Saygın Kılıçdaroğlu, “Eksiğimiz varsa herhangi bir yurttaşımız ‘şu konuda eksiğiniz var’ diyebilir. Biz onu tamamlarız” dedini...

Saygın Kılıçdaroğlu,

“Eksiğimiz varsa herhangi bir yurttaşımız ‘şu konuda eksiğiniz var’ diyebilir.

Biz onu tamamlarız” dediniz.

Bu iyi niyetinizi bir bilimsel araştırmacı olarak değerlendirmek isterim.

Efendim,

Okullarımızda okutulan tarih ve özellkle Türk Tarihi ülkemize etniler

politikası uygulayarak bizi Sevr şartlarına göre parçalamak

amacıyla  Batılılar tarafından dikkatle kaleme alınmıştır.

Bu gayeyle Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş tarihini 1071’e

çivilemişlerdir.  Bu tarih, son Türk göçü olan Dokuz Oğuzlar’ın göçüdür.

Akademisyenlerimiz, genelde, Almanya’da ve Amerika’da bu tarihle

yetiştirilmişlerdir.

        Türk Tarihi doğduğu Orta Asya’da, doğduğu dil olan Türkçe ile incelenir

ve öğrenilir. Bunun için de 41 Türkçe’den Orta Asya’da konuşulan 39

Türkçe’nin bilinmesi gereklidir.  Geriye kalan Anadolu Türkçesi’nin

imkânları sınırlıdır. Osmanlıca ise, yapay ve Türk kültür araştırmaları

için lüzumsuzdur.

Emperyalistlerin  kaleme  aldıkları Batı Merkezli Türk Tarihi, Anadolu

Türk Tarihi için 1071’i ileri sürerek Doğu Anadaolu’da

        “Dersim’i” ve çok daha doğusunu içine alan bir Kürdistan ve

        Bir Ermenistan kurmak sevdasındadırlar. Bu amaçlarını “Demokrasi aşkı”

diye yutturmak isterler

Aslında – bunu ilk okul öğrencisi bile düşünür- “Dersim’i” de içine alan

Ermenistan  ve Kürdistan kurmaktan Emperyalistlerin maksatları, en

başta petrol aşkı ve devamında, atom bombası için gerekli ağır suyu

vermeye elverişli Van gölünün suyunu, bakır bölgesi Diyarbakır’da

bulunan bakır madenleri gibi ve buna ilâveten, daha  henüz

araştırılmamış  toprak altı zenginliklerini elde etmektir. Bakır diyarı ve

Kürdistan merkezi diye tanıtılan Diyarbakır’ın tarihi, M.Ö. 4.binde Ön-

Türk kültürü ile başlar( Prof. E. Feigl)

Kürt denilen ve kendi araştırmacılarının açığa çıkardığı gibi, 14 ayrı yerel

dil konuşan, kısacası, 14 aşiretten oluşan kitle Orta Asya’dan kopup

gelen Orta Asya kökenli ırkdaşlarımızdırlar. Bugün “Anadoludaş” ve

vatandaşımızdırlar. Orta Asya’dan kuraklıktan kaçan bu kitle Doğu

Anadolu’ya geldiklerinde ormanlık bölgenin verdiği nimetlerle, hemen

geldikleri Doğu Anadolu bölgesine yerleşmişler, daha ileri gitmemişler,

sarp dağlık arazide dağılmışlar ve müşterek dilleri ve kültürleri

oluşamamıştır. (Ahsen  Batur, “Kürdoloji Yalanları” adlı

kitabında  Kürtler konusunda çok geniş ve başka bilimsel kökenli bilgiler

vermektedir. Bu bilgilere göre Kürtler 11. yüzyılda tarih sahnesine

çıkmışlardır)

Orta Asya kuraklık tarihi M.Ö. 7. binlerdir. Fakat Orta Asya’dan

göçler,  Ön-Türklerle M.Ö. 13binlerde başlamış ve Ön-Türkler Doğu

Anadolu’ya 12 binlerde girmişlerdir ( Prof.A.Erzen, Doğu Anadolu ve

Urartular, Ankara TTK. 1984)

Bu gelen Ön-Türkler

  •       Yazı sahibi, dolayisiyle ileri derecede kültür sahibi olarak Doğu Anadolu

ve devamında tüm Anadolu’nun

  •       Dip Kültürünü oluşturmuşlardır ( Servet Somuncuoğlu – 1/ Taştaki

Türkler . 2/ Damgaların Göçü. A/Z Yapı)

İleri seviyede yani, yazılarıyla Andolu’ya göç eden göçmen ( göçebe

değil) Ön-Atalar, Tüm Anadolu’da

  •       Kayalara ve mağara içlerine, dikili taşlara damgalarını vurmuşlar ve

yazıtlar bırakmışlardır. ( K. Mirşan- Bu konuda 41 kitap- Belegelere

dayanan, görsel olan,  sonuç olarak tartışılması imkânsız olan- dolusu

bilgi vardır.)

Bu bilgileri yani, büyük bir Ön-Türk Kültürü’nün varlığını öğrenmiş ve

öğrenmekte olan ülkeye

  •        Irkçılıklı ve kafatasçılıklı DEĞİL,
  •        Türk Kültürü’nün verdiği Millî hislerle bağlanan  bir kitle oluşmuştur.

Ayrıca

  •        Âdeta yorgunluk vermiş ve halkın hislerini tam tatmin edemeyen,

şeyhler elinde değerini kaybetmiş, Hz. Muhammed’in felsefesini

rayından çıkarmış Emevî İslamiyeti artık halkımızı pek tatmin

etmemektedir. Bu bıkkınlık vermiş din elemanı ile propaganda

yapacağınıza, propagandanızı

  •       CHP’nin ve Atatürk’ün düşüncesi olan Türk, Ön-Türk Kültürü’ne

dayarsanız arkanızdan büyük bir kitleyi götürürsünüz; Halkımız

kendi  kimliğini

  •      Türk kimliğini bilmek arzusundadır,  bu bilgiye susamıştır. Siz bunu

bilimsel belgeler ve verilerle halkımıza verirseniz Batı Merkezli ve

Türk’ü değersizlendirme amacı güden Türk tarihini kemikleşmiş bir

şekilde öğreten  akademisyenlerimizin Batı gözlüklü Türk tarihi çöpe

atılır ve Emperyalistler artık Anadolu’da etniler politikası yapacak zemin

bulamazlar, icat edemezler; Cinayetler, isyan teşebbüsleri halkımızı,

etnik iddialarla birbirlerine düşüremezler.

Geliniz bilimi, görsel belgelere  dayanan gerçekleri ele alınız,

inceleyiniz, size çok daha geniş bilgiler verelim, Kâzım Mirşan’ı davet

ediniz, konuşunuz, tartışınız … Mirşan, Orta Asya Türkçeleri dahil, 7

Türkçeyi okur yazar konuşur bir uygur Türkü’dür. Çalışmalarını Rusça ve

Çince’de genişletir. Yardımcı olarak Sankritçe, Eski Grekçe ve Lâtince’ye

de başvurabilir. Matematik disiplininden geldiği için, incelemelerini

matematik bir kafayla yapar ve sonuçları verir.

Kısaca Türk kültür ve tarihine de değinelim:

  •       Evrensel Uygarlık milyon yılda Himalayalar’da Qara-Tau kültüründe

başlamış,  bu kültür yüzbinleri aşarak 100binlerde Himayalar’ın eteğine

Kırgızistan’a inmiş, 14 binde  yazıyı ve daha sonra tekerleği icat etmiş,

ileri seviyede bir kitle olarak Orta ve üst Asya’ya, ordan da dünyanın

dört bucağına yaymıştır (A. Ranov, Tacikistan Arkeo. Ens. Md.)

  •      Halkımıza gerçek TürkTarihini Orta Asya’da  Türkçe araştırmalar

yapacak araştırma noktaları ya da bir Merkez açılabilir. Yalnız Türk

değil, dünya tarihinin tamamen değişmesi gerektiğini de ortaya koymuş

olursunuz. Bu Türk ve Dünya tarihine sizin ve CHP’nin yapabilceği en

büyük hizmettir…

Sayın Kılıçdaroğlu, şimdilik bu kadar diyorum, 1962’den beri araştırma

yaptığım bu konuda daha söyleyebileceğim pek çok gerçekler vardır.

En samîmi saygılarımın kabulünü rica ederim.

Halûk Tarcan

​ –

Bilimsel Araştırmacı  ​

CNRS

​ –

Bilimsel Ulusal Araştırma Merkezi / Sorbon 6’ncı seksiyon- Paris


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0